top of page

PRIVACYBELEID & HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

 

 

1. PRIVACYBELEID

 

ZEM is bekommert om de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Daartoe beschrijft dit privacybeleid ("privacybeleid") hoe de "WERELD van ZEM" - hierna genoemd "ZEM's WORLD "-  uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt, evenals een uitleg m.b.t. de gegevensrechten die u heeft i.v.m. uw persoonlijke gegevens.  Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van ZEM's WORLD, inclusief niet-geregistreerde bezoekers, abonnees en leden, en op al onze diensten,

 

Lees dit beleid voordat u onze diensten opent of gebruikt en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens volledig begrijpt. Mocht u dit privacybeleid lezen en begrijpen, en het toch niet eens zijn met onze praktijk, dan dient u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via contact@zem-music.com

 

 

2. HET VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Om u onze diensten te kunnen leveren, moeten we persoonlijke informatie verzamelen van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Persoonlijke informatie").

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt, door uw gebruik van onze diensten, en uit andere bronnen.

 

Dit zijn de soorten persoonlijke informatie die we over u verzamelen:

 

1. Informatie die u ons zelf verstrekt. Wanneer u zich registreert voor onze Diensten, een van onze artikelen koopt en / of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijv. Abonnementen, e-mails),verstrekt u ons Persoonlijke Informatie, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, betaling informatie (voor gebruikers met betaalde diensten).

 

2. Informatie die we verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt. Wanneer u een van onze diensten bezoekt, downloadt en / of gebruikt, kunnen we geaggregeerde persoonlijke gebruiksgegevens verzamelen, zoals het bladeren door bezoekers en gebruikers en 'click-stream'-activiteit,  sessie-heatmaps en scrolls, niet-identificerend Persoonlijke informatie met betrekking tot de computer van de bezoeker of gebruiker, besturingssysteem, internetbrowser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, internetprovider, doorverwijzings- / exitpagina's, datum- / tijdstempels, enz.

 

3. Informatie die we verzamelen uit andere bronnen. We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen, zoals i) beveiligingsproviders, aanbieders van fraudedetectie en preventie, bijvoorbeeld om ons te helpen met het uitsluiten van gebruikers die verband houden met fraude, ii) socialemediaplatforms, wanneer u inlogt of zich aanmeldt - bij het gebruik van uw socialemedia-account kunnen we persoonlijke informatie van die service ontvangen (bijv. uw gebruikersnaam, basisprofiel persoonlijke informatie) en in sommige gevallen kunnen we persoonlijke informatie verzamelen van lead enhancement-bedrijven die ons helpen ons serviceaanbod te verbeteren; iii) advertentie- en marketingpartners om onze advertentiecampagnes te volgen, beheren en meten.

           

 

3. WAAROM WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om onze diensten te leveren en te exploiteren;

2. Om onze diensten  verder te ontwikkelen, aan te passen, uit te breiden en te verbeteren, op basis van de algemene of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en moeilijkheden van Gebruikers;

3. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

4. Om contact te kunnen opnemen met onze gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;

5. Om ons te helpen onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren om nieuwe klanten te identificeren;

6. om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en / of afgeleide informatie te creëren, die we kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

7. om onze mogelijkheden voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en

8. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

4. MET WIE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN

 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders en anderen (of hen er anderszins toegang toe verlenen) op de volgende manieren en in gevallen:

 

4.1. Externe serviceproviders: ZEM's WORLD is een partnerschap aangegaan met een aantal geselecteerde serviceproviders, wier diensten en oplossingen de onze aanvullen, vergemakkelijken en verbeteren. Deze omvatten hosting- en servercolocatiediensten, communicatie- en contentleveringsnetwerken (CDN's), gegevens- en cyberbeveiligingsdiensten, facturering en betalingsverwerkingsdiensten, domeinnaamregistrators, fraudedetectie en -preventie, webanalyse, e-maildistributie en monitoring. services, sessie-opname en services voor externe toegang, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie en marketingservices, contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk "externe serviceprovider (s)").

ZEM's WORLD kan de volgende categorieën persoonlijke informatie delen met externe serviceproviders voor zakelijke doeleinden:

identificatiegegevens, inclusief naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam of andere vergelijkbare identificatoren commerciële informatie, bijvoorbeeld informatie over gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten

 

4.2. Wetshandhaving, wettelijke verzoeken en plichten: ZEM's WORLD kan uw persoonlijke informatie openbaar maken of anderszins toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie op grond van een juridisch verzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, als we dat hebben gedaan een te goeder trouw overtuiging dat de wet ons vereist dit te doen, met of zonder kennisgeving aan u.

 

4.3. Bescherming van rechten en veiligheid: ZEM's WORLD kan uw persoonlijke informatie delen als we te goeder trouw geloven dat dit de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ZEM's WORLD, een van onze gebruikers of een lid van het grote publiek zal helpen beschermen, met of zonder kennisgeving aan u.

 

4.4. Functies voor sociale media en ingelijste pagina's: onze services omvatten bepaalde functies voor sociale media, widgets en functies voor eenmalige aanmelding, zoals de knop 'Facebook Connect', 'Google Sign-in', 'Facebook Like' of 'Share this' of andere interactieve miniprogramma's ("Social Media-functies"). Deze sociale media-functies kunnen bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw IP-adres of welke pagina u bezoekt op onze website, en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat ze correct werken. Functies voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze Services gehost. Uw interacties met de socialemediafuncties van deze derde partijen vallen onder hun beleid en niet die van ons.

Bovendien kunnen onze diensten u in staat stellen om uw persoonlijke informatie rechtstreeks met derden te delen, zoals via paginaframingstechnieken om inhoud aan of van externe serviceproviders of andere partijen te leveren, terwijl het uiterlijk van onze website en services behouden blijft. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om te communiceren of persoonlijke informatie te delen via dergelijke frames, u deze in feite aan deze derde partijen verstrekt en niet aan ons, en dat dergelijke interacties en delen onder het beleid van die derde partijen vallen en niet die van ons.

 

 

5. OPSLAG VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

5.1. De persoonlijke informatie van gebruikers van ZEM'WORLD wordt door WIX.com Ltd opgeslagen in datacentra in de Verenigde Staten van Amerika, Ierland, Japan en Israël. We kunnen andere rechtsgebieden gebruiken als dat nodig is voor de juiste levering van onze Services en / of zoals vereist door de wet (zoals hieronder verder wordt uitgelegd).

Wix.com Ltd. wordt door de Europese Commissie beschouwd als een passend beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens van ingezetenen van de EU-lidstaten.

5.2 Doorgifte van persoonsgegevens uit de EU: als u zich in Europa bevindt en we uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten of waar dan ook buiten Europa overdragen, zullen we ervoor zorgen dat (i) er een beschermingsniveau is dat door de Europese Commissie als adequaat wordt beschouwd of (ii) dat de relevante contractbepalingen van kracht zijn.

 

6. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 

Wix heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, inclusief fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden onder andere HTTPS-beveiligde toegang tot de meeste delen van onze Services; de verzending van gevoelige betalingsinformatie (zoals een creditcardnummer) via onze aangewezen aankoopformulieren wordt beschermd door een industriestandaard SSL / TLS-gecodeerde verbinding; en we onderhouden regelmatig een PCI DSS-certificering (Payment Card Industry Data Security Standards). We controleren onze systemen ook regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en zoeken regelmatig naar nieuwe manieren en diensten van derden om de veiligheid van onze diensten en de bescherming van de privacy van onze bezoekers en gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht de maatregelen en inspanningen die door Wix zijn genomen, kunnen we de absolute bescherming en veiligheid van uw persoonlijke informatie, de persoonlijke informatie van uw gebruikers van gebruikers of enige andere informatie die u uploadt, publiceert of anderszins deelt met Wix of iemand anders niet garanderen. We raden u aan sterke wachtwoorden in te stellen voor uw gebruikersaccount en gebruikerswebsite, en om te vermijden om ons of iemand anders gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken waarvan u denkt dat de openbaarmaking ervan u aanzienlijke of onherstelbare schade zou kunnen berokkenen.

Bovendien, omdat bepaalde gebieden van onze diensten minder veilig zijn dan andere (bijvoorbeeld als u uw Supportforum-ticket instelt op "Openbaar" in plaats van "Privé", of als u naar een niet-SSL-pagina bladert), en omdat e -mail en instant messaging niet herkend worden als veilige vormen van communicatie, raden we u aan om geen persoonlijke informatie te delen op een van deze gebieden of via een van deze methoden.

7. HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

Wij en onze externe serviceproviders gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om ons in staat te stellen onze diensten  te leveren en ervoor te zorgen dat deze correct werken en  om onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren en om uw ervaring te personaliseren.

 

8. HET VERWIJDEREN VAN  UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

U kunt uw persoonlijke gegevens verwijderen door uw volledige account te verwijderen. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoeken reageren.

 

 

9. VRAGEN & KLACHTEN

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie, of als u denkt dat we niet  voloen aan het privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via contact@zem-music.com

bottom of page